Meni

MODELI I ORCA-s EKSPERTIZA E ORCA-s REFERENCAT E ORCA-s GJENDJA AKTUALITET BLOG RRETH ORCA-s NA KONTAKTONI

AKTUALITET

IMPORTANT FOR ANIMALS: STARTING FROM TODAY, STRICTER PENALTIES FOR ABUSERS

Aktuelno - 01.12.2019

IMPORTANT FOR ANIMALS: STARTING FROM TODAY, STRICTER PENALTIES FOR ABUSERS

Important for animals: the new Criminal Code comes into effect todayAs many as 30,000 signatures of ...

Më hollësisht

TOGETHER WE PROVIDED 15,000 MEALS FOR ABANDONED CATS AND DOGS

Aktuelno - 21.10.2019

TOGETHER WE PROVIDED 15,000 MEALS FOR ABANDONED CATS AND DOGS

Animal food given to the organizations and individuals who are actively working on lowering the numb...

Më hollësisht

ORCA AND PANINI TOGETHER FOR ANIMALS

Aktuelno - 13.02.2019

ORCA AND PANINI TOGETHER FOR ANIMALS

ORCA and PANINI provided 100.000 meals for animals that need them the most!With great pleasure we sh...

Më hollësisht

MEETING OF THE BALKAN COUNTRIES ON THE TOPIC OF ABANDONED ANIMALS

Aktuelno - 18.06.2018

MEETING OF THE BALKAN COUNTRIES ON THE TOPIC OF ABANDONED ANIMALS

On the Third OIE Regional Workshop on Stray Dog Population Management for Balkan Countries (SDB...

Më hollësisht

ACTION FOR PEOPLE AND DOGS!

Aktuelno - 01.05.2018

ACTION FOR PEOPLE AND DOGS!

Thousands of abandoned dogs are roaming the streets of cities and municipalities across Serbia. They...

Më hollësisht

ABANDONED DOGS – THERE IS A SOLUTION

Aktuelno - 12.04.2018

ABANDONED DOGS – THERE IS A SOLUTION

Results of the efforts made so far to solve problems of abandoned animals are unsatisfactory: with c...

Më hollësisht

FOR PEOPLE AND DOGS: MODEL OF DOG POPULATION CONTROL FOR SAFE AND HUMANE LOCAL COMMUNITY

Aktuelno - 25.04.2017

FOR PEOPLE AND DOGS: MODEL OF DOG POPULATION CONTROL FOR SAFE AND HUMANE LOCAL COMMUNITY

Presence of abandoned animals in public areas represents one of the most abundant and important prob...

Më hollësisht

PROJECT „ABANDONED ANIMALS IN BOGATIC“

Aktuelno - 14.10.2016

PROJECT „ABANDONED ANIMALS IN BOGATIC“

During 2016. ORCA has implemented the project on the territory of Bogatic municipality aimed to prov...

Më hollësisht

OIE CONFERENCE ON ABANDONED DOGS

Aktuelno - 16.06.2016

OIE CONFERENCE ON ABANDONED DOGS

On the Second OIE Regional Workshop on Stray Dog Population Management for Balkan Countries (SDB2), ...

Më hollësisht

DOG POPULATION CONTROL IN SERBIA

Aktuelno - 01.01.2016

DOG POPULATION CONTROL IN SERBIA

Presence of abandoned animals in public areas represents one of the most abundant and important...

Më hollësisht

Blog

EKSPERTIZA E ORCA-s

ORCA KA PËRVOJË TË GJERË DHE EKSPERTIZË NË TË GJITHA FUSHAT QË JANË TË RËNDËSISHME PËR KONTROLLIMIN HUMAN DHE EFIKAS TË POPULLATËS SË QENVE:

1) Hulumtimi dhe monitorimi i situatave siç janë:


  • a. Hulumtimet ekologjike të popullatave që përfshijnë vëzhgimin dhe monitorimin e numrit të popullatës së qenve, kapacitetin e habitateve, si dhe përcaktimin e faktorëve të mbijetesës së tyre në mjedisin urban dhe gjuetinë;
  • b. Vlerësimi i gjendjes së mirëqenies së qenve që mbahen si kafshë shtëpiake, qenve në rrugë dhe qenve në strehimore, duke përdorur protokolle të posaçme lidhur me kushtet në të cilat jetojnë kafshët, por edhe vëzhgimin e komponentëve fizikë, psikologjikë dhe bihejvioralë të mirëqenies së kafshëve;
  • c. Hulumtimi i opinionit publik, i cili përfshin pasqyrimin e qëndrimeve publike përmes sondazheve të ndryshme dhe diskutimeve të fokus-grupeve mbi perceptimin dhe kuptimin e çështjeve të lidhura me mbajtjen e qenve;
  • d. Analizat ligjore që përfshijnë analizën e legjislacionit ekzistues kombëtar dhe vendor, pajtueshmërinë e tyre reciproke, d.m.th. zbatueshmërinë dhe efektivitetin e zgjidhjeve të caktuara normative, dhe
  • e. Hulumtimet e tjera të rëndësishme për zbatimin e masave për kontrollimin e popullatës së qenve, siç është analiza e raportimit të mediave mbi problemin e mbajtjes së qenve, perceptimi i kapacitetit dhe i gatishmërisë së palëve të ndryshme të interesuara për t'u angazhuar në mënyrë aktive në zgjidhjen e problemeve dhe të tjera.

2) Krijimi i propozimeve të politikave publike dhe i rregullave bazuar në nevojat e identifikuara të komunitetit vendor, me qëllim të zbatimit sa më efikas dhe efektiv të masave për kontrollimin e popullatës së qenve.


3) Fuqizimi i kapaciteteve të subjektëve të ndryshëm që janë të rëndësishëm për kontrollimin e popullatës së qenve, siç janë shërbimet zoohigjienike, organizatat veterinare, autoritetet inspektuese, organizatat e shoqërisë civile dhe të tjera.


4) Përfshirja e arsimit dhe e edukimit mbi mirëqenien e qenve në mësimdhënie dhe programe shkollore, me qëllim të zhvillimit të njohurive, shkathtësive dhe qëndrimeve te fëmijët dhe të rinjtë për zgjidhjen afatgjatë - humane dhe efikase të problemit të kafshëve të braktisura, d.m.th. të promovohet qëndrim i përgjegjshëm ndaj kafshëve, njerëzve dhe mjedisit.


5) Fushatat publike dhe puna me pronarët e kafshëve për të inkurajuar mbajtjen e përgjegjshme dhe për të siguruar pjesëmarrjen aktive të qytetarëve në zgjidhjen e problemit të kafshëve të braktisura, në mënyrë që pronarët e kafshëve shtëpiake, por edhe qyteratët e tjerë, të kuptojnë shkaqet e problemit të qenve të braktisur dhe mënyrat e zgjidhjes së përhershme të tij.