ŠTA JE ORCA MODEL “PO MERI ČOVEKA I PSA”

Primenom ovog modela, kroz jedinstvenu, posebno osmišljenu metodologiju,
u saradnji sa lokalnom samoupravom, izrađujemo plan, odnosno program kontrole
i smanjenja populacije pasa, prilagođen specifičnostima lokalne sredine.

NAPUŠTENI PSI – REŠENJE POSTOJI!

Poziv za lokalne samouprave koje žele da im pomognemo da razviju
program kontrole populacije pasa u lokalnoj zajednici, koji će doprineti
trajnom - humanom i efikasnom rešenju problema napuštenih pasa.

model trajnog rešavanja problema

ORCA model “PO MERI ČOVEKA I PSA”, realizuje stručni multidisciplinarni tim sastavljen od veterinara, ekologa, pravnika i sociologa, koji obezbeđuje kvalitetnu primenu metodologije po kojoj ORCA radi i pouzdanost dobijenih rezultata.

Jedistvenu i složenu metodologiju modela “PO MERI ČOVEKA I PSA”, ORCA je razvijala na osnovu svog, preko petnaest godina dugog iskustva u oblasti kontrole populacije pasa, a u saradnji sa ekspertima iz Velike Britanije i Švajcarske.

Na ovaj način, kreiran je pristup koji u potpunosti odgovara na potrebe lokalnih samouprava na Zapadnom Balkanu i usklađen je sa standardima u oblasti kontrole populacije napuštenih pasa Svetske organizacije za zdravlje životinja - OIE.

kakva je situacija na zapadnom balkanu?

za više informacija kliknite mišem na željenu zemlju

Srbija
Kosovo*
NAZIV ZEMLJE: Srbija

BROJ STANOVNIKA: 7.040.272
(izvor: Republički zavod za statistiku, 2017)

Srbija
U Srbiji, nadležnost za kontrolu populacije pasa ima Uprava za veterinu, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije u delu koji se tiče nadzora nad sprovođenjem propisa u oblasti kontrole populacije pasa, odnosno primene važnih mera kakve su identifikacija i registracija, vakcinacija pasa i slično.

Lokalne samouprave imaju nadležnost da:
 • osnuju zoohigijensku službu za hvatanje i zbrinjavanje napuštenih životinja u prihvatilišta (Član 46. Zakona o veterinarstvu).
NAZIV: Kosovo*

BROJ STANOVNIKA: 1.907.592
(izvor: Agencija za statistike Kosova, 2011)

Kosovo
Na Kosovu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja je nadležno za sprovođenje odredbi Zakona o staranju prema životinjama, dok su opštinske vlasti nadležne da preuzmu:
 1. registraciju pasa;
 2. godišnju vakcinaciju protiv besnila i protiv ehinokokusa uklanjanjem larvi ili glista;
 3. hvatanje zalutalih pasa i macaka i, ako bude neophodno, njihovu eutanaziju;
 4. uklanjanje i bezbedno uništenje lecina navedenih u tacki (c);
 5. ustanovljenje sloništa za staranje za pse i macke, prema potrebi.

* Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Bosna i Hercegovina
NAZIV ZEMLJE: Bosna i Hercegovina

BROJ STANOVNIKA: 3.531.159
(izvor: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, 2013)*

Bosna i Hercegovina
Na državnom nivou, nadležnost za dobrobit životinja (kao i zaštitu napuštenih i izgubljenih životinja) pripada Odjelu za zdravlje i dobrobit životinja, Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Na nivou entiteta, za dobrobit životinja (kao i zaštitu napuštenih i izgubljenih životinja) nadležno je:
 • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske - resor veterinarska služba;
 • Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine – sektor veterinarska služba;
 • Republička uprava za inspekcijske poslove - odjel veterinarske inspekcije;
 • Federalna uprava za inspekcijske poslove - odjel veterinarske inspekcije;
 • Odjeljenje za poljoprivredu, pododjeljenje za veterinarstvo Brčko Distrikta BiH;
 • Inspektorat Brčko Distrikta

Na lokalnom nivou, nadležnost za kontrolu populacije pasa u Bosni i Hercegovini ima organ uprave kantona, grada ili opštine.

** Metodologiju po kojoj je rađen popis stanovništva u Bosni i Hercegovini 2013. godine, Republika Srpska ne priznaje, kao ni zvanične rezultate.

Crna Gora
NAZIV ZEMLJE: Crna Gora

BROJ STANOVNIKA: 620.029
(izvor MONSTAT – Zavod za statistiku Crne Gore, 2011)

Crna Gora
Uprava za bezbednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja nadležna je za identifikaciju i registraciju pasa, odnosno nadzor nad primenom propisa u oblasti veterinarstva i dobrobiti životinja.

Način postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama (kućnim ljubimcima), način zbrinjavanja i kontrole njihovog razmnožavanja propisuje nadležni organ lokalne samouprave. Sakupljanje napuštenih i izgubljenih životinja organizuju i finansiraju jedinice lokalne samouprave.
Zakonski okvir:
 • Zakon o zaštiti dobrobiti životinja (“Službeni list Crne Gore”, br. 14/2008 i 47/2015)
 • Zakon o veterinarstvu (“Službeni list Crne Gore”, br. 30/2012, 48/2015, 52/2016)
 • Zakon o identifikaciji i registraciji životinja (“Službeni list CG”, br. 48/2007, 73/2010, 48/2015)
 • Pravilnik o načinu vođenja registra i izdavanju pasoša za kućne ljubimce (“Službeni list Crne Gore”, br. 53/2015, 28/2017)
 • Pravilnik o uslovima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca (“Službeni list Crne Gore”, br. 42/2016)
 • Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjavaju pansioni i skloništa za napuštene životinje (“Službeni list Crne Gore”, br. 28/2015)
 • Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju odgajivačnice (“Službeni list Crne Gore”, br. 21/2015)


SEVERNA
MAKEDONIJA
NAZIV ZEMLJE: Severna Makedonija

BROJ STANOVNIKA: 2.072.490
(izvor: Državni zavod za statistiku Severne Makedonije, 2016)

Severna Makedonija
Agencija za hranu i veterinarstvo Vlade Severne Makedonije je nadležna da nadzire sprovođenje zakonodavstva u oblasti dobrobiti životinja i kontrole populacije pasa.

Nadležnost za kontrolu populacije pasa imaju opštine, opštine u okviru grada Skoplja i grad Skoplje. Oni su dužni da:

 • sakupljaju i privremeno smeštaju u prihvatilište neregistrovane pse, kao i registrovane pse koji se nađu na javnoj površini bez prisustva vlasnika (Član 28, stav 1.)
 • razviju i usvoje višegodišnji plan i program kontrole populacije napuštenih pasa, a koji treba da odobri Agencija za hranu i veterinarstvo Vlade Severne Makedonije (Član 28, stav 3.).

Zakonski okvir:
 • Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja (“Službeni vesnik Severne Makedonije”, br.149/2014)
 • Zakon o veterinarstvu (“Službeni vesnik Severne Makedonije”, br. 113/2007)
 • Zakon o identifikaciji i registraciji životinja (“Službeni vesnik Severne Makedonije”, br. 95/2012)
 • Pravilnik o identifikaciji i registraciji kućnih ljubimaca (“Službeni vesnik Severne Makedonije”, br. 18/2013, 153/2015)
 • Pravilnik o tehničkim uslovima za prihvatilišta, uslovima za držanje životinja u prihvatilištima, postupku eutanazije, načinu vođenja evidencije i načinu vršenja nadzora, formata i sadržaja...


Albanija
NAZIV ZEMLJE: Albanija

BROJ STANOVNIKA: 2.876.591
(izvor: INSTAT – Institut za statitstiku Albanije, 2017)

NADLEŽNOSTI U OBLASTI KONTROLE POPULACIJE PASA:
Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, ruralnog razvoja i upravljanja vodama je nadležna za nadzor nad implementacijom propisa u oblasti veterinarstva i primenu mera identifikacije i registracije pasa.
Na lokalnom nivou, opštine i gradovi imaju nadležnost za kontrolu populacije pasa u Albaniji.

Zakonski okvir:
 • Zakon br. 10465 od 29.09.2011 o veterinarstvu u Republici Albaniji
 • Zakon br. 70/2013 o izmenama i dopunama Zakona br. 10465 od 29.09.2011 o veterinarstvu u Republici Albaniji
 • Pravilnik o pravilima u oblasti zdravlja i dobrobiti životinja, br. 382, od 31.07.2006


Ubijanje pasa nije odgovor

Blog - 10.01.2018

Ubijanje pasa nije odgovor

Kako bi na brz i jeftin način eliminisale probleme u vezi sa psima lutalicama, koji uključuju bolest...

VAŽNO ZA ŽIVOTINJE: OD DANAS VEĆE KAZNE ZA ZLOSTAVLJAČE

Aktuelno - 01.12.2019

VAŽNO ZA ŽIVOTINJE: OD DANAS VEĆE KAZNE ZA ZLOSTAVLJAČE

Važno za životinje: od danas važi novi Krivični zakonikČak 3...

ZAJEDNO SMO OBEZBEDILI 15.000 OBROKA ZA NAPUŠTENE PSE I MAČKE

Aktuelno - 21.10.2019

ZAJEDNO SMO OBEZBEDILI 15.000 OBROKA ZA NAPUŠTENE PSE I MAČKE

Dodeljena hrana za životinje organizacijama i pojedincima ko...

ORCA I PANINI ZAJEDNO ZA ŽIVOTINJE

Aktuelno - 13.02.2019

ORCA I PANINI ZAJEDNO ZA ŽIVOTINJE

ORCA i PANINI obezbedili su 100.000 obroka za životinje kojima je to najpotrebnije!Veliko nam je zad...

SASTANAK ZEMALJA BALKANA NA TEMU NAPUŠTENIH ŽIVOTINJA

Aktuelno - 18.06.2018

SASTANAK ZEMALJA BALKANA NA TEMU NAPUŠTENIH ŽIVOTINJA

Na Trećoj OIE regionalnoj konferenciji o kontroli populacije...

AKCIJA ZA PSE I LJUDE: PO MERI ČOVEKA I PSA!

Aktuelno - 01.05.2018

AKCIJA ZA PSE I LJUDE: PO MERI ČOVEKA I PSA!

Hiljade napuštenih pasa luta ulicama gradova i op&sca...

NAPUŠTENI PSI – REŠENJE POSTOJI

Aktuelno - 12.04.2018

NAPUŠTENI PSI – REŠENJE POSTOJI

Rezultati dosadašnjih napora u pravcu rešavanja problema napuštenih životinja n...