KORISTI LOKALNE ZAJEDNICE OD ORCA MODELA


Koristi za lokalnu zajednicu od ORCA modela su višestruke!

Lokalna samouprava će izdvajati manje sredstava
za sanaciju povreda i plaćanje odšteta,
kao i na dalju kontrolu populacije pasa.

Konflikata između pasa i ljudi, odnosno ljudi i ljudi, biće daleko manje.

Manje će biti ugroženo zdravlje i život ljudi,
pasa i drugih životinja, poput divljači i stoke.

Psi će živeti kvalitetnije, zdravije i duže zahvaljujući
rasterećenim prihvatilištima i odgovornim vlasnicima,
tako da i ljudi neće osećati probleme
izazvane prisustvom napuštenih pasa na ulici.


Zajedno možemo obezbediti humanu i bezbednu zajednicu za sve, primenom ORCA modela “PO MERI ČOVEKA I PSA”.

Više o ORCA modelu, pročitajte ovde.