ORCA REFERENCE

Izdvajamo najznačajnije reference ORCA u oblasti kontrole populacije pasa:

ORCA REFERENCE

ORCA REFERENCE Analiza načina uređenja postupaka za naknadu štete koju uzrokuju napuštene životinje u Republici Srbiji i kreiranje preporuka usmerenih na smanjenje troškova lokalnih samouprava po osnovu isplate odšteta (ORCA i NALED 2017);

ORCA REFERENCE Analiza prakse propisivanja lokalne komunalne takse za držanje životinja u Republici Srbiji (2013, 2017);

ORCA REFERENCE Procena dobrobiti pasa u prihvatilištima za napuštene pse u Novom Sadu, Loznici i Šapcu i usklađenosti rada prihvatilišta sa zakonskim zahtevima (2016);

ORCA REFERENCE Kreiranje programa kontrole populacije pasa u opštini Bogatić, primenom jedinstvenog modela „PO MERI ČOVEKA I PSA“ (2016);

ORCA REFERENCE Sprovođenje Nacionalnog istraživanja stanja u oblasti kontrole populacije pasa u Srbiji (Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i ORCA, 2015);

ORCA REFERENCE Prebrojavanje populacije napuštenih pasa u šest beogradskih opština (Stari grad, Vračar, Savski venac, Zvezdara, Rakovica i Novi Beograd), kao i u urbanizovanim delovima još četiri beogradske opštine (Palilula, Čukarica, Voždovac i Zemun), odnosno realizacije programa monitoringa brojnosti njhove populacije (ORCA i RSPCA, 2006-2010);

ORCA REFERENCE Osnivanje Koordinacionog tima za sprovođenje propisa u oblasti dobrobiti životinja, koga čine nadležne insitucije – javno tužilaštvo, policija, veterinarska inspekcija i prekršajni sud, a čiji rad je koordinisala ORCA (2009-2010);

ORCA REFERENCE Jačanje kapaciteta službe zoohigijene za humano hvatanje pasa i upravljanje prihvatilištem u Beogradu (ORCA i WSPA, 2003, 2006);

ORCA REFERENCE Učešće u Radnoj grupi za izradu Zakona o dobrobiti životinja koji je regulisao važne elemente humane i efikasne kontrole populacije psa (2009);

ORCA REFERENCE Podrška sprovođenju Strategije rešavanja problema pasa lutalica na teritoriji grada Beograda, kroz sistematski rad na informisanju i obrazovanju građana, obuku vaspitača i nastavnika, odnosno animaciju dece u predškolskim ustanovama i školama (2006-2008);

ORCA REFERENCE Podrška izradi Strategije rešavanja problema pasa lutalica na teritoriji grada Beograda (2006);

ORCA REFERENCE Prebrojavanje i monitoring populacije napuštenih pasa u novobeogradskim blokovima 44, 45, 70 70a, 61, 62 i 63 (2003-2006);

ORCA REFERENCE Kreiranje predloga za izmene i dopune niza javnih politika i propisa koji se direktno ili indirektno odnose na kontrolu populacije pasa, kao što su: Zakon o dobrobiti životinja, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o veterinarstvu, Zakon o lovstvu i divljači, Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Krivični zakonik, Zakon o prekršajima, Nacionalna strategija održivog razvoja (NSOR), Akcioni plan NSOR.


ORCA REFERENCE

Više o radu i postignućima ORCA, pročitajte na našem sajtu
www.orca.rs