KAKO DA TRAJNO REŠITE PROBLEM?

Najvažnije je da mere koje opština ili grad sprovodi, budu prilagođene lokalnoj sredini. Da bi se to desilo, potrebno je pre svega dobro pogledati svoje dvorište, odnosno lokalnu zajednicu. Neophodno je razumeti složenost i uzrok problema.

Treba da se zapitamo da li znamo sledeće:

Koliko je tačno napuštenih pasa u našoj lokalnoj sredini?

A koliko ima pasa poznatih vlasnika?

Kakvi su stavovi građana?

Da li vlasnici sterilišu svoje pse?

Napuštaju ih?

Nemarno drže otvorene kapije?

Znamo li koliko je faktor ljudske neodgovornosti zapravo bitan?

Koliki su kapaciteti ljudstva i resursa spremnih za akciju?


TEK KADA ZNAMO ODGOVORE NA SVA OVA PITANJA MOŽEMO PLANIRATI USPEŠNO REŠAVANJE PROBLEMA:

odrediti prioritetne mere,

proceniti koliko će primena ovih mera koštati lokalnu samoupravu i

koliko će vremena biti potrebno da bi se postigao željeni efekat.


Primenom modela „PO MERI ČOVEKA I PSA“, možemo obezbediti odgovore na ključna pitanja neophodna za uspešno rešavanje problema i izraditi plan skrojen po meri lokalne zajednice.


Šta sve čini jedinstveni ORCA model „PO MERI ČOVEKA I PSA“, pročitajte ovde.

Saznajte koje su koristi od ORCA modela!