ZAŠTO MERE KOJE PREDUZIMATE NE DAJU REŠENJE?

Neke opštine i gradovi ne preduzimaju nikakve mere za kontrolu populacije pasa. Onda nije čudo što su problemi u vezi sa napuštenim životinjama kod njih veoma izraženi.

Sa druge strane, možda je vaša opština ili grad za primer: poštuje sve kako treba – sve zakone i mere koje predviđa postojeći program kontrole populacije pasa – od osnivanja službe za njihovo hvatanje, preko sterilizacije i njihovog zbrinjavanja u prihvatilišta.

Pa opet, da li je to uticalo na broj napuštenih pasa na ulicama?

Nažalost ne.

Orca - Organizacija za poštovanje i brigu o životinjama

Ono što muči vašu lokalnu samoupravu, zapravo je takozvani „začarani krug“ izazvan neplanskim rešavanjem problema, u kome se dešava sledeće:

Iznosi sredstava koja se izdvajaju za rešavanje problema napuštenih životinja rastu: povećava se broj uhvaćeh pasa - od 19.750 (2010) do 34.650 (2015). Ukupno 171.949 uhvaćenih pasa za 6 godina!

Raste i broj izgrađenih prihvatilivšta: ukupno 43 prihvatilišta jedinica lokalne samouprave za 6 godina (2010-2015)!

Uprkos naporima, umesto da se smanjuje, broj ozleda izazvanih napadima životinja raste: od 9.867 povređenih lica (2010) do 15.024 povređenih lica (2015). Ukupno 77.498 građana ozleđeno za 6 godina!

Iznos odšteta koje se isplaćuju zbog šteta koju prouzrokuju napuštene životinje raste: od 1.566.600 EUR (2010) do 5.986.217 EUR (2015). Ukupno 24.953.593 EUR za 6 godina!

Ovo se dešava jer mere koje se primenju nisu usklađene sa specifičnim potrebama lokalne sredine. Dakle, ne samo što svake godine odu milioni iz lokalne kase na otplaćivanje odšteta, već su tu i problemi higijene opštine, zdravlja pasa i zajednice, ekološki problemi i socijalni konflikti.

Problemi se gomilaju, a vi se sasvim razumljivo osećate potpuno bespomoćno.

REŠENJE POSTOJI I BLIŽE JE NEGO ŠTO MISLITE!*Na ovoj stranici su prikazani podaci Nacionalnog monitoringa stanja u oblasti kontrole populacije pasa u Srbiji (ORCA 2016)