ORCA EKSPERTIZA

ORCA ima bogato iskustvo i ekspertizu u svim oblastima koje su značajne za humanu i efikasnu kontrolu populacije pasa:

1) Istraživanje i monitoring stanja i to:


  • a. Populaciono-ekološka istraživanja koja podrazumevaju sagledavanje i praćenje brojnosti populacije pasa, kapaciteta staništa, odnosno utvrđivanje faktora njihovog opstanka u urbanoj sredini i lovištu;
  • b. Procenu stanja dobrobiti pasa koji se drže kao ljubimci, pasa na ulici i pasa u prihvatilištima, primenom posebno izrađenih protokola koji se odnose na uslove u kojima životinje žive, ali i posmatranju fizičke, psihičke i bihejvioralne komponenete dobrobiti životinja.
  • c. Istraživanje javnog mnjenja koje podrazumeva sagledavanje stavova javnosti putem različitih anketa i fokus-grupne diskusije o percepciji i razumevanju problema koji se vezuju za držanje pasa;
  • d. Pravne analize koja obuhvata analizu postojeće nacionalne i lokalne legislative, njhovu međusobnu usklađenost, odnosno primenljivost i efektivnost određenih normativnih rešenja i
  • e. Ostala istraživanja značajna za sprovođenje mera kontrole populacije pasa, kao što su analiza medijskog izveštavanja o problemu držanja pasa, sagledavanje kapaciteta i spremnosti različitih zainteresovanih strana da se aktivno uključe u rešavanje problema i slično.

2) Kreiranje predloga javnih politika i propisa na osnovu identifikovanih potreba lokalne zajednice, a sa ciljem efikasnijeg i efektivnijeg sprovođenja mera kontrole populacije pasa.


3) Jačanje kapaciteta različitih subjekata koji su značajni za kontrolu populacije pasa, poput zoohigijenskih službi, veterinarskih organizacija, inspekcijskih organa, organizacija civilnog društva i slično.


4) Uključivanje obrazovanja i vaspitanja o dobrobiti pasa u nastavne i školske programe sa ciljem da se kod dece i mladih razviju znanja, veštine i stavovi od značaja za trajno - humano i efikasno rešavanje problema napuštenih životinja, odnosno da se afirmiše odgovoran odnos prema životinjama, ljudima i životinoj sredini


5) Javne kampanje i rad sa vlasnicima životinja u cilju podsticanja odgovornog vlasništva i obezbeđivanja aktivnog učešća građana u rešavanju problema napuštenih životinja, odnosno kako bi vlasnici kućnih ljubimaca, ali i drugi građani, razumeli uzroke problema napuštenih pasa i načine njegovog trajnog rešavanja.