Meni

ORCA model ORCA ekspertiza ORCA reference Stanje Aktuelno Blog O ORCA Pozovite nas

Aktuelno

VAŽNO ZA ŽIVOTINJE: OD DANAS VEĆE KAZNE ZA ZLOSTAVLJAČE

Aktuelno - 01.12.2019

VAŽNO ZA ŽIVOTINJE: OD DANAS VEĆE KAZNE ZA ZLOSTAVLJAČE

Važno za životinje: od danas važi novi Krivični zakonikČak 30.000 potpisa peticije za oštrije...

detaljnije

ZAJEDNO SMO OBEZBEDILI 15.000 OBROKA ZA NAPUŠTENE PSE I MAČKE

Aktuelno - 21.10.2019

ZAJEDNO SMO OBEZBEDILI 15.000 OBROKA ZA NAPUŠTENE PSE I MAČKE

Dodeljena hrana za životinje organizacijama i pojedincima koji aktivno rade na smanjenju broja napu&...

detaljnije

ORCA I PANINI ZAJEDNO ZA ŽIVOTINJE

Aktuelno - 13.02.2019

ORCA I PANINI ZAJEDNO ZA ŽIVOTINJE

ORCA i PANINI obezbedili su 100.000 obroka za životinje kojima je to najpotrebnije!Veliko nam je zad...

detaljnije

SASTANAK ZEMALJA BALKANA NA TEMU NAPUŠTENIH ŽIVOTINJA

Aktuelno - 18.06.2018

SASTANAK ZEMALJA BALKANA NA TEMU NAPUŠTENIH ŽIVOTINJA

Na Trećoj OIE regionalnoj konferenciji o kontroli populacije napuštenih pasa za zemlje Balkan...

detaljnije

AKCIJA ZA PSE I LJUDE: PO MERI ČOVEKA I PSA!

Aktuelno - 01.05.2018

AKCIJA ZA PSE I LJUDE: PO MERI ČOVEKA I PSA!

Hiljade napuštenih pasa luta ulicama gradova i opština širom Srbije. Oni na uli...

detaljnije

NAPUŠTENI PSI – REŠENJE POSTOJI

Aktuelno - 12.04.2018

NAPUŠTENI PSI – REŠENJE POSTOJI

Rezultati dosadašnjih napora u pravcu rešavanja problema napuštenih životinja n...

detaljnije

PO MERI ČOVEKA I PSA: MODEL KONTROLE POPULACIJE PASA ZA BEZBEDNU I HUMANU LOKALNU ZAJEDNICU

Aktuelno - 25.04.2017

PO MERI ČOVEKA I PSA: MODEL KONTROLE POPULACIJE PASA ZA BEZBEDNU I HUMANU LOKALNU ZAJEDNICU

Prisustvo napuštenih životinja predstavlja jedan od najzastupljenijih i najznačajnijih proble...

detaljnije

PROJEKAT „NAPUŠTENI PSI U BOGATIĆU“

Aktuelno - 14.10.2016

PROJEKAT „NAPUŠTENI PSI U BOGATIĆU“

ORCA je u toku 2016. godine, sprovela projekat na teritoriji opštine Bogatić sa ciljem pružan...

detaljnije

OIE KONFERENCIJA O NAPUŠTENIM PSIMA

Aktuelno - 16.06.2016

OIE KONFERENCIJA O NAPUŠTENIM PSIMA

ORCA je na Drugoj OIE regionalnoj konferenciji o kontroli populacije napuštenih pasa za zemlj...

detaljnije

Izgradnja sistema kontrole populacije pasa u Srbiji

Aktuelno - 01.01.2016

Izgradnja sistema kontrole populacije pasa u Srbiji

Prisustvo napuštenih životinja na javnim površinama, predstavlja jedan od najzast...

detaljnije

Blog

ORCA EKSPERTIZA

ORCA ima bogato iskustvo i ekspertizu u svim oblastima koje su značajne za humanu i efikasnu kontrolu populacije pasa:

1) Istraživanje i monitoring stanja i to:


  • a. Populaciono-ekološka istraživanja koja podrazumevaju sagledavanje i praćenje brojnosti populacije pasa, kapaciteta staništa, odnosno utvrđivanje faktora njihovog opstanka u urbanoj sredini i lovištu;
  • b. Procenu stanja dobrobiti pasa koji se drže kao ljubimci, pasa na ulici i pasa u prihvatilištima, primenom posebno izrađenih protokola koji se odnose na uslove u kojima životinje žive, ali i posmatranju fizičke, psihičke i bihejvioralne komponenete dobrobiti životinja.
  • c. Istraživanje javnog mnjenja koje podrazumeva sagledavanje stavova javnosti putem različitih anketa i fokus-grupne diskusije o percepciji i razumevanju problema koji se vezuju za držanje pasa;
  • d. Pravne analize koja obuhvata analizu postojeće nacionalne i lokalne legislative, njhovu međusobnu usklađenost, odnosno primenljivost i efektivnost određenih normativnih rešenja i
  • e. Ostala istraživanja značajna za sprovođenje mera kontrole populacije pasa, kao što su analiza medijskog izveštavanja o problemu držanja pasa, sagledavanje kapaciteta i spremnosti različitih zainteresovanih strana da se aktivno uključe u rešavanje problema i slično.

2) Kreiranje predloga javnih politika i propisa na osnovu identifikovanih potreba lokalne zajednice, a sa ciljem efikasnijeg i efektivnijeg sprovođenja mera kontrole populacije pasa.


3) Jačanje kapaciteta različitih subjekata koji su značajni za kontrolu populacije pasa, poput zoohigijenskih službi, veterinarskih organizacija, inspekcijskih organa, organizacija civilnog društva i slično.


4) Uključivanje obrazovanja i vaspitanja o dobrobiti pasa u nastavne i školske programe sa ciljem da se kod dece i mladih razviju znanja, veštine i stavovi od značaja za trajno - humano i efikasno rešavanje problema napuštenih životinja, odnosno da se afirmiše odgovoran odnos prema životinjama, ljudima i životinoj sredini


5) Javne kampanje i rad sa vlasnicima životinja u cilju podsticanja odgovornog vlasništva i obezbeđivanja aktivnog učešća građana u rešavanju problema napuštenih životinja, odnosno kako bi vlasnici kućnih ljubimaca, ali i drugi građani, razumeli uzroke problema napuštenih pasa i načine njegovog trajnog rešavanja.